Menu

Adatkezelési Szabályzat

Share This:

Az adatkezelés megnevezése

 

Az adatkezelés a felhasználók és a Regisztrált Felhasználók (Hirdetők) önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az adatkezelő által üzemeltetett Rendszer felhasználói esetében.

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, Infotv. alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

A kezelt adatok köre

 

A felhasználó által választott hozzáférési szinttől függően megadott e-mail cím és / vagy felhasználói név és jelszó.

 

A felhasználó döntése alapján megadott látható és mások számára nem látható adatok.

 

A rendszer használata során rögzítésre kerül a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.

 

Az adatkezelés célja

 

A felhasználó által megadott e-mail cím és / vagy felhasználói név és jelszó esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása.

 

A megadott látható és mások számára nem látható adatok estében a Felhasználók, valamint a Regisztrált Felhasználók (Hirdetők) azonosítása, információ és segítségnyújtás partnerválasztásban.

 

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

 

Az adatkezelés időtartama

 

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében a személyes adatokat a Szolgáltató addig kezeli, amíg a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési szabályzat szerint nem kéri az adatok anonim kezelését, az azonosító adatok törlését. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 8 munkanapon belül töröljük az adatokat.

 

A felhasználó döntése alapján a megadott látható és mások számára nem látható adatok esetében, amíg a Felhasználó döntése alapján azokat a profiljában megjeleníti, amíg a szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él.

 

A rendszer használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a látogatástól számított 3 évig tárolja a rendszer az adatokat.

 

A személyes adatok törlése

 

A törlési igényt e-mailben a info@welcomeinbudapest.com címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli az Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési szabályzat törlendőként megjelölt az adatokat. Ezen kívül lehetőség van a Beállítások menüpontban a Regisztráció törlése funkcióval is minden adatot és képet törölni.

 

Az Adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a Felhasználók előzetes, a weboldalon keresztültörténő értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadod a módosított Adatkezelési szabályzatot.

 

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

 

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@welcomeinbudapest.com címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

 

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. (www.naih.hu)

1,454 total views, 1 views today

Translate »