Menu

Ingatlan hirdetés

Share This:

A hirdetési szerződés megkötéséhez kérem töltse ki az űrlapot!
Megbízási megállapodás (Ingatlan hirdetésének tárgyában) amely létrejött egyrészről:
továbbiakban, mint Megbízó, valamint
A Megbízó kijelenti, hogy a fentiekben körülírt ingatlant el kívánja adni a megjelölt irányárban, ezért megbízza a Megbízottat, hogy a fent körülírt ingatlan eladásával összefüggésben hirdetőként járjon el. A megbízás tárgya, hogy a fentiekben körülírt ingatlan adatbázisba gyűjtött paramétereit külföldi érdeklődők részére szolgáltassa hirdetés formájában. A szerződő felek rögzítik, hogy jelen megbízás nem jelent kizárólagos ingatlan ügyintézői jogot, a Megbízó más közvetítőket is megbízhat az ügy ellátásával.
A Megbízott köteles a rábízott ügyet, a Megbízó érdekének megfelelően ellátni, ennek keretében meghirdeti az ingatlant az interneten, és/vagy újságban, az ingatlan fotóit beleteszi a kínálati albumba és/vagy weboldalára. A Megbízott az ingatlan ügyintézése során az elvárható legmagasabb felelősséggel jár el. A Megbízott ügyvédje közreműködik az adásvételi szerződés megszerkesztésében és a földhivatali eljárásban, ha a felek úgy kívánják. (az ügyvédi költség eltérő megegyezés hiányában a Vevőt terheli).
A megbízás teljesítettnek tekintett, ha Megbízott a jelen Szerződésben rögzített Hirdetést folyamatosan képes a welcomeinbudapest.com/realestate internetes oldalon tartani vagy az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosan hibamentes, és ennél fogva rendeltetésszerű használata Megbízó, valamint felhasználók részére biztosított; vagy ha a Megbízott által felkutatott személy Megbízóval előszerződést, vagy adásvételi szerződést köt. A Megbízó továbbá elfogadja, hogy az ingatlan adatbázisba történő összegyűjtése (ingatlan adatainak felvétele, portfólió készítés, a kínálati album elkészítése, telefonköltség), valamint a hirdetése rezsi költségekkel jár, melynek egy része a Megbízót terheli. Ennek mértéke online szerződéskötéskor a weboldalon való hirdetés esetén egyszeri, 49 Euro (a magazinban való kiemelt, keretezett PR hirdetéssel együtt 219 Euró, ahol egy sikeres adás- vétel követően a hirdetési költség visszajár! *), mely a mindennapi árfolyam mellett kerül átszámításra. Helyszíni szerződéskötésnek és a professzionális 360° gömbpanoráma fényképek elkészítésének az ára egyszeri 30 Euro. A weboldalon megjelent hirdetés addig szól, míg az ingatlan nem értékesítődött, a hatodik hónaptól a hirdetés költsége a Megbízottat terheli, mindaddig ameddig az ingatlanra vevőt nem talál. A magazinban megjelenő hirdetés megjelenésenként értendő. *Ebben az esetben 1%-al növeljük az ingatlan irány árát.
A hirdetési díj megfizetését követően visszafizetésre nincs lehetőség.
A Megbízó köteles három munkanapon belül értesíteni a Megbízottat, ha harmadik személlyel megegyezett vagy előszerződést illetve adásvételi szerződést kötött az ingatlan vonatkozásában. Az értesítés elmaradásából eredő károkért a Megbízó felelős. Az értesítés írásban történik a Megbízott által megadott e-mail címre, vagy postai címre. Ha a megbízás a Megbízó személyében rejlő okból szűnik meg, a megszűnés abban az időpontban következik be amikor a Megbízott a megszűnés okáról hitelt érdemlően tudomást szerez.
A szerződés a megbízás teljesítése nélkül is megszűnik, ha a megbízás az ingatlan elidegenítése folytán tárgytalanná válik, vagy ha a Megbízó az eladási szándéktól eláll.
Amennyiben a helyszíni szerződés kötés Megbízó hibájából nem jön létre, úgy Megbízott 25.000 Ft, azaz huszonötezer forint kiszállási díjat számol fel.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a telefonszámom és az ingatlan címe megjelenjen a www.welcomeinbudapest.com internetes weboldalon. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Translate »